Studiefonds


Op het moment dat de kinderen het weeshuis rond hun 18e jaar moeten verlaten is hun studie vaak nog niet afgerond.

In 2016 hebben we alle weeskinderen in het Saraswati gevraagd naar hun toekomstdromen. Ook het bestuur van het weeshuis hebben we aangesproken op hun verantwoordelijkheid in deze. In samenwerking met het bestuur en de kinderen, willen we graag komen tot een gezamenlijk toekomstplan.

Het bestuur van het weeshuis maakt met elk kind een toekomstplan en reserveert een bedrag voor een eventuele studie.        Waar  mogelijk willen wij hierbij financiële ondersteuning bieden. In dat geval sluiten we met de betreffend leerling een contractje af  waarin opgenomen is dat na afronding van de studie een klein percentage van het inkomen teruggestort wordt, zodat weer een ander kind een kans op een toekomst krijgt.

De eerste leerling die we ondersteunden in haar studie is Binita, die inmiddels de opleiding tot verpleegster succesvol heeft afgerond.

Binita

De toekomstdromen van de weeskinderen