Aardbeving


Op 25 april 2015 werd Nepal geteisterd door aardbevingen en vele naschokken Onze stichting ondersteunt kinderen die hierbij hun ouders hebben verloren.. Omdat onze projecten slechts beperkte materiële schade hebben opgelopen is besloten om samen met onze zusterorganisatie in Amsterdam een aantal kinderen op te nemen die zijn getroffen door deze verschrikkelijke ramp.

Gelukkig kon de stichting al op de eerste dag na de aardbeving contact krijgen met medewerkers van de kindertehuizen en de school die door ‘Stichting Kinderen van de Wereld’ worden ondersteund. “Het was natuurlijk een enorme opluchting te horen dat zij slechts beperkte materiële schade hebben opgelopen. Dat neemt niet weg dat ook onze mensen natuurlijk geconfronteerd worden met de afschuwelijke gevolgen van de ramp en met extra hulpvraag die hieruit ontstaat.

Al snel werd duidelijk dat de schade in de dorpen rondom Kathmandu veel groter is dan in de hoofdstad zelf en dat ook de toeristische trekpleisters zwaar zijn getroffen. Omdat het toerisme een grote bron van inkomsten is, wordt bij  heropbouw aan historische en toeristische plekken voorrang gegeven

We kregen al snel een dringende hulpvraag van Marik Koudijs, een fysiotherapeut die stage liep in een revalidatie ziekenhuis in Banepa, Door de aardbeving was de keuken van het ziekenhuis verwoest. Er was dringend behoefte aan een noodkeuken, die wij dan ook gefinancierd hebben.

Marik tussen de puinhopen in Melamchi

Damu in de nieuwe noodkeuken

Melamchi, het geboortedorp van Damu Shresta, de stagebegeleider van Marik, bleek door de aarbeving zo goed als verwoest. De bevolking leefde daar onder erbarmelijke omstandigheden.

Een tijdelijke behuizing voor meerdere gezinnen

Ondanks alles moet het leven doorgaan…

De Nepalese regering blijft in gebreke als het gaat om de herbouw van woningen in de dorpjes rondom Kathmandu. Omdat de nood in Melamchi erg hoog was kregen we het verzoek van Damu om de bouw van enkele huisjes voor de meest schrijnende gevallen te financieren. Omdat hij afkomstig is uit dit dorp heeft  hij zich enorm ingezet om de bouw te begeleiden. Een lokale architect heeft voor ons een aardbevingsbestendig huis ontworpen waarin twee gezinnen gehuisvest kunnen worden. Voor ons lijkt dit vreemd, maar in de Nepalese samenleving is het gebruikelijk dat meerdere families een huis delen.

Bij de bouw van de huisjes wordt de lokale bevolking zoveel mogelijk betrokken. De bakstenen worden in de omgeving gemaakt en Damu houdt zelf toezicht op de bouw. Ton heeft het project tussentijds bezocht en zelf ook de handen uit de mouwen gestoken.

Inmiddels kunnen we met enige trots mededelen dat er drie huisjes gerealiseerd zijn. Wij danken onze sponsors met name de Schefferstichting, kinderopvang Partou , familie van de Zon en vele andere gulle gevers.

 In 2016 hebben Ton, Jacqueline en Kitty Melamchi bezocht en zijn de huisjes officieel in gebruik genomen. Met uw hulp hopen we nog meer huisjes te kunnen bouwen.

Lokale vrouwen maken bakstenen

Niet alleen kijken, maar ook meehelpen.

Een van onze huisjes

De buren die we ook een beter huis gunnen

In mei 2015 is onze inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving gestart met ‘Een lichtpuntje voor Nepal’ We verkochten candlebags waarvan de opbrengst meteen in noodhulp omgezet werd.

Daarna is de actie: ‘Een steentje voor een steen’ van start gegaan, waarbij we mini- baksteentjes verkopen waarvan de opbrengst naar de bouw van de huisjes gaat.

De  lichtpuntjes

Het eerste steentje is verkocht aan de burgemeester van Best