Sponsoring


Dankzij vele particuliere donaties kan het goede werk van de stichting worden verricht.
Ook Initiatieven op kleine maar ook grotere schaal zorgen ervoor dat gelden ten goede komen aan onze stichting. Een voorbeeld is het project voedselprogramma Dipendraschool

Dankzij de hulp van onze sponsors hebben wij al heel veel kunnen doen, maar er is nog veel meer hulp nodig.

Helpt u ook ?

U kunt ons steunen door een bijdrage over te maken op ons onderstaand rekeningnummer.
U kunt vriend worden van onze stichting door overmaking van minimaal 250,– per jaar. Voor  vrienden van de stichting bestaat de mogelijkheid tot vermelding op de website.

Een donor of vriend van de stichting ontvangt periodiek een nieuwsbrief waarin vermeld wordt welke projecten gerealiseerd zijn of worden.
Onze stichting heeft een ANBI registratie,  Het voordeel van schenken aan ANBI geregistreerde instellingen is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen.

Uw donatie kunt u overmaken op Rabobank rek.nr. NL75 RABO 013.60.79.423 t.n.v. Stichting Kinderen van de Wereld.

Vrienden van de Stichting

Naast de bovenstaande donaties hebben een aantal bedrijven een structurele toezegging gedaan aan de stichting, waardoor het werk op lange termijn gewaarborgd kan worden.

Onze stichting heeft een ANBI registratie,  Het voordeel van schenken aan ANBI geregistreerde instellingen is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen.

Wanneer u zich betrokken voelt bij de Stichting en haar projecten, kunt u uw donatie overmaken op Rabobank rek.nr. NL75 RABO 013.60.79.423 t.n.v. Stichting Kinderen van de Wereld.