Bestuur


De doelstelling van de stichting:

We steunen kinderprojecten in Nepal en zorgen concreet voor:

- Onderdak
- Voedsel
- Kleding
- Scholing en opleiding
- Hygiëne / veiligheid
- Gezondheidszorg

Contactgegevens Stichting Kinderen van de Wereld

Adres: Mauritslaan 29
5684 LD  Best

KvK Eindhoven 17270024
Rabobank rek.nr. NL75 RABO 013.60.79.423
RSIN / Fiscaal nummer: 8216.24.544

E-mail: info@stichtingkinderenvandewereld.nl
Facebook: www.facebook.com/stichtingkinderenvandewereld

Ton Timmerman
Voorzitter

Peter van de Berg
Penningmeester

Kitty Vriends
Secretaris

Jacqueline Timmerman
Lid

Vivian Vasen
Lid

Kim van Doorn
Lid

Heleen Koudijs
Lid

Prakash Khadka
Manager projecten in Nepal

Sudhir Tamrakar
Lokale adviseur in Nepal

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.