Nieuwsbrief november 2023


Bij het bezoek aan de Dipendra school hebben Ton en Jacqueline samen met dhr. Prakash een bijeenkomst gehad met het hoofd van de school, een aantal leerkrachten en een deel van het bestuur. Hierbij werd afgesproken dat we in overleg zouden gaan met de gemeente over de verdere doorgroei van de school van baby- en peuteropvang naar de groepen 6, 7 en 8. De gemeente ziet de Dipendra school als een voorbeeld voor veel andere basisscholen in de omgeving. Zij staan welwillend tegenover onze plannen en zijn bereid om in samenwerking met jeugdzorg met ons mee te denken en onze plannen te ondersteunen.

het lesmateriaal is nog wel voor enige verbetering vatbaar.

baby- en peuteropvang

groep 5 aan het werk

De opvang van alle kleintjes is van groot belang omdat hierdoor de oudere kinderen gewoon naar school kunnen gaan en niet op hun jongere broertjes en zusjes hoeven te passen. Voor de ouders is het verder van belang dat alle kinderen op school een ontbijt en een warme maaltijd krijgen en eens in de twee jaar twee nieuwe schooluniformen krijgen.

Dit jaar had de Dipendra school de eer om het jaarlijkse voetbaltoernooi van de basisscholen uit Dharan te organiseren. Naast de kinderen waren ook alle leerkrachten en zelfs de directeur enorm trots om dit organiseren. De hele buitenkant van de school werd versierd en er werd een podium gebouwd om de winnaars te eren. En wie was de winnaar???

Alles is klaar… het toernooi kan beginnen!

tactische besprekingen en veel oefenen heeft het kampioenschap opgeleverd!