Nieuwsbrief juni 2022


De afgelopen tijd hebben de kinderen in het weeshuis twee feesten gevierd.

Het eerste feestje was de verjaardag van Jacqueline. Er werd gezongen, taart gegeten en gedanst. Een paar weken later was Kitty aan de beurt.

Het feest kan beginnen