Nieuwsbrief april 2023


Onlangs hebben we contact gehad met mevrouw Ortega van Wilde ganzen.

Deze stichting zet zich al 65 jaar in voor een wereld zonder armoede en ondersteunt lokale kleine projecten in ontwikkelingslanden, met financiële onafhankelijkheid als einddoel.

De kinderen van de Dipendraschool wonen in een sloppenwijk waar veel armoede heerst. De ouders zijn vaak analfabeet en gedoemd tot het hakken van steentjes voor de wegen of het verzamelen van hout voor de verkoop.  In samenwerking met Wilde Ganzen hebben we het plan opgevat om hier verbetering in te brengen. We onderzoeken de mogelijkheid van een kleinschalig landbouwproject, en we willen kippen beschikbaar stellen voor gezinnen die hier ruimte voor hebben. Verder stellen we naaimachines beschikbaar voor ouders die willen leren om schooluniformen voor de leerlingen te naaien. Binnenkort gaan we in samenwerking met dhr. Prakash en het schoolbestuur bestuderen wat de mogelijkheden zijn.

Dit huisje is het onderkomen van een familie met twee jonge kinderen, waarvan het zusje van 8 de zorg heeft voor haar 2 jarige broertje. De ouders zijn overdag afwezig omdat vader die gehandicapt is, samen met moeder naar voedsel moet zoeken in het oerwoud. In samenwerking met de lokale overheid gaan we voor hen een nieuw huisje bouwen. Daarnaast krijgen ze een voedselpakket, zodat ze weer even op adem kunnen komen.

Ramesh, de jongen die onze medewerker vond terwijl hij vastgebonden was aan een touw, maakt het nu goed. Sinds hij in een pleeggezin woont, gaat hij met grote sprongen vooruit.

Ramesh is geïnteresseerd in de wereld om hem heen en speelt zelfs!

We ondersteunen Chadeni nu al een kleine tien jaar. Ze heeft een naaimachine gekregen en maakt en repareert kleding. Op dit moment  is ze hierdoor  deels financieel onafhankelijk. Haar broer heeft sinds kort een huis in Itahari en gaat op termijn de zorg voor Chadeni overnemen. We hebben aan haar gevraagd een plan van aanpak te maken en dat aan ons tijdens onze volgende reis voor te leggen.