Beleidsplan


Beleidsplan 2021/2022

Ons beleidsplan voor 2021/2022 is gebaseerd op de doelstelling van onze stichting. Deze zijn:

Steun verlenen aan kinderprojecten in Nepal en als speerpunten:

> Onderdak

> Voedsel en kleding

> Scholing en opleiding

> Gezondheidszorg / Hygiëne

> Veiligheid

Onderdak

Na de aardbeving in 2015 en de daaruit voortvloeiende vraag naar onderdak, hebben wij de afgelopen jaren voor meerdere gezinnen woningen gebouwd in het aardbevingsgebied. Op basis van het beschikbare budget zullen wij ook in 2021/2022 gaan bouwen. Onze stichting doet dit in samenspraak met dhr. Damu Shresta, fysiotherapeut in een groot kinderziekenhuis in deze regio.

Onze focus ligt hierbij op Melamchi, een plaats midden in het aardbevingsgebied.

Daarnaast financieren wij al jaren een familyhome waar o.a. de zwaar gehandicapte Chadeni haar thuis heeft gevonden. We begeleiden haar naar een zo zelfstandig mogelijk leven tot het moment dat haar broer en schoonzus de zorg voor haar kunnen overnemen.

 

Voedsel en Kleding

Ook voor 2021/2022 zullen wij opnieuw het voedselprogramma van de Dipendraschool verzorgen. Dit doen we in samenwerking met JYCN, een NGO uit Duitsland. Deze is gevestigd in Kathmandu, met dhr. Prakash Khadka als eindverantwoordelijke.

Omdat de school inmiddels van 6 naar 8 klassen is gegroeid, zullen wij de komende tijd 205 kinderen tweemaal daags van een maaltijd voorzien. Daarnaast investeert onze stichting eens per twee jaar in nieuwe schooluniformen voor alle leerlingen. In 2021 zullen de uniformen bij het begin van het nieuwe schooljaar uitgereikt worden.

 

Scholing en opleiding

Vanaf 1 juli 2020 zijn wij in samenwerking met de NGO in Kathmandu verantwoordelijk voor de salarissen van het onderwijzend personeel op de Dipendraschool. Dit doen we voor de duur van twee jaar, waarna school en lokale overheid dit op eigen kracht gaan overnemen.

Daarnaast begeleiden wij kinderen die rond hun 18 e verjaardag het weeshuis moeten verlaten. Vaak kan enige  financiële ondersteuning of passende huisvesting al voldoende zijn om hen te helpen een stap te maken naar een betere toekomst.

In 2021/2022 zullen we wederom de toekomstwensen van de oudere weeskinderen gaan inventariseren, om hen waar nodig  ondersteuning te bieden.

Onlangs heeft Binita, afkomstig uit het Saraswati weeshuis, door onze steun haar opleiding tot verpleegster succesvol afgerond, en op dit moment begeleiden we ook Shyam, uit het zelfde weeshuis afkomstig, die in Polen een goed bestaan wil gaan opbouwen.

Gezondheidszorg / Hygiëne

Een gevolg van de slechte financiële situatie van de bevolking rond Dharan is dat de gezondheid van mensen vaak te wensen overlaat.

Vandaar dat we ook gezondheidszorg hebben opgenomen in ons beleid.  Zowel op de Dipendraschool, in de weeshuizen als bij onze kleinere projecten, vormt dit een aandachtspunt. We geven hierbij voornamelijk aandacht aan gezonde voeding en hygiëne.

De hygiënische omstandigheden waarin velen moeten leven zijn problematisch. De komende twee jaren zullen we daarom opnieuw investeren in sanitaire- en schoonwatervoorzieningen.

In de Dipendraschool hebben we onlangs extra toiletvoorzieningen gebouwd en de schoonwaterfaciliteiten verbeterd. Ook voor het weeshuis voor gehandicapte kinderen, Bhim Rai's place, hebben we een plan gemaakt voor extra watervoorzieningen, zodat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om zich te laten douchen.

Hygiëne / veiligheid

Op dit moment bestuderen we de mogelijkheid om naast de Dipendra school een onderkomen te bouwen waarin we ouders en kinderen hulp en steun kunnen bieden. We hopen hierdoor bij te dragen aan een veiliger leefomgeving waardoor de kinderen op een veiliger manier kunnen opgroeien.

Veiligheid vormt uiteraard  een belangrijk aandachtspunt voor alle kinderen. De komende 2 jaren zullen daarom met de verantwoordelijke besturen van zowel weeshuizen als de Dipendraschool plannen besproken worden om de veiligheid van alle kinderen beter te waarborgen.

We bezoeken onze projecten jaarlijks en samen met dhr. Prakash Khadka en dhr. Sudhir Tamrakar, onze medewerker in Dharan, bepalen we het beleid.  Dit wordt daarna zowel voor de grotere projecten als voor individuele gevallen, in samenwerking met hen uitgevoerd.

Maart 2021

Het Bestuur van de stichting Kinderen van de Wereld