Bezoek oktober 2017


We arriveerden op 7 oktober 2017, opnieuw midden in de festivaltijd.

Dashain, het feest van de godin Durga,waarbij alle kinderen in Nepal om de zegen van hun ouders vragen, was net achter de rug. Inmiddels verheugde iedereen zich alweer op 18 oktober, het begin van Deepawali. Dit is een meerdaags feest van de gelukbrengende godin Lakshmi. Tijdens deze festivaltijd zijn de scholen gesloten, hierdoor konden we veel tijd met onze weeskinderen doorbrengen. Het was alleen erg jammer dat we door de schoolvakantie de leerlingen van de Dipendra school misliepen.

Ook deze keer was de ontvangst in het Saraswatihome weer hartverwarmend.
Iedereen kwam naar ons toegesneld en wilde vragen stellen, vertellen en papegaaitje-leef-je nog met ons spelen. De  nieuwe kinderen kwamen in eerste instantie schoorvoetend dichterbij, maar al na een half uur waren ook zij  niet meer bij ons weg te slaan.

Tijdens onze bezoeken hebben we veel met de kinderen gedaan. We brachten strijkkralen mee, waar jong en oud mee gespeeld heeft. Zelfs de oudsten gingen heel enthousiast met de kinderkraaltjes aan de slag. Verder is er veel gekleurd, gekleid, geknutseld en muziek gemaakt. Die gezellige uren hebben we tevens benut om het gesprek aan te gaan over hun studie en toekomstdromen. En uiteraard hebben regelmatig getrakteerd op iets lekkers.

Het verjaardagsfeest:

Natuurlijk werd ook deze keer de verjaardag van Ton uitbundig gevierd. Naast Ton vierden we ook de verjaardag van Ram en Biraj . Zij deelden in de feestvreugde, kregen een eigen taart en uiteraard een mooi cadeau.

Voor alle kinderen vormt deze dag een hoogtepunt van het jaar.  Er worden versieringen gemaakt  voor de grote zaal en vol enthousiasme worden er cadeautjes geknutseld.

De oudste kinderen mogen meehelpen met inkopen doen, waarna we samen een Dutch picknick maken met heel veel boterhammen met lekkers. Voor de kinderen een supertractatie!

Omdat Rojak later als hij groot is bakker wil worden, hebben we hem meegenomen naar de plaatselijke bakker om de taarten uit te kiezen. Het was de dag van zijn leven: hij mocht het allerlekkerste gebakje voor zichzelf uitzoeken en ook nog een kijkje nemen in de bakkerij!

In Nepal blijkt een kinderhand héél snel gevuld...

Iedereen kwam prachtig opgepoetst op het feest en verwachtingsvol werd er uitgezien naar de jarigen op het podium. Er werd gezongen, gegeten en gefeest en de jarigen waren dolgelukkig met hun cadeaus. Ton werd bedolven onder de tekeningen en wensjes, Ram straalde met zijn herengeurtje en Biraj kon maar niet geloven dat alle autootjes echt voor hem waren. Hij was door het dolle heen. De avond eindigde in een gezellig dansfeest, zodat iedereen zijn energie vrolijk bewegend weer kwijt kon.

Hygiëne:

Eens in de zoveel tijd komt er een delegatie artsen in opleiding naar het Saraswatihome om een les in hygiëne te geven. Ze leren de kinderen handen wassen. We hebben hen aangeraden om hierbij ook het bestuur te betrekken. We ontdekten namelijk dat drie kinderen een handdoek moeten delen, niet bepaald hygiënisch dus. Daarom hebben we een voorraadje zeep, tandpasta en tandenborstels aangelegd en daarnaast zijn we op zoek gegaan naar gedessineerde handdoeken, zodat niet alleen elk kind, maar ook de cook en de guard nu een eigen herkenbare handdoek heeft. Iedereen was superblij met dit cadeautje  en liep de hele dag met zijn eigen handdoek te pronken, zelfs de guard!

Begeleiding:

Het bestuur van het  Saraswati home heeft het afgelopen jaar een bezuiniging moeten doorvoeren en daarom de home- moeder, de cook, de guard en de Engelse leraar ontslagen. In een gesprek met het bestuur hebben we aangegeven dat dit ten koste van het welzijn van de kinderen is gegaan. Het bestuur zag dit in en heeft de guard en de leraar Engels opnieuw aangesteld en een advertentie gezet voor een nieuwe home-moeder. Zij moet minstens tien jaar onderwijs genoten hebben en minimaal 35 jaar oud zijn. Omdat een aantal  kinderen met trauma's kampen, krijgt zij ook een cursus in het omgaan met deze problematiek. Het bestuur gaf aan niet genoeg geld te hebben om kinderen die kampen met trauma's voldoende te begeleiden.

Normaal gesproken blijven de kinderen in het tehuis tot zij klas 12 afgerond hebben.

We hebben met het bestuur besproken dat jongeren die het huis verlaten niet meteen op eigen benen kunnen staan en nog verdere begeleiding nodig hebben. De jongens worden in de toekomst gecoacht door een mannelijke, de meisjes door een vrouwelijke begeleider.

De contacten met het bestuur van het Saraswati home waren lange tijd nogal vormelijk.

De laatste jaren echter geven zij in toenemende mate blijk van vertrouwen in ons werk en in onze mening over de gang van zaken in  het huis.

We trachten steeds op een respectvolle manier problemen aan de kaak stellen, maar daarbij willen wij onze mening niet aan henopdringen. Ons streven is om gezamenlijk  naar de beste oplossingen te zoeken. Tijdens onze afscheidsbijeenkomst met het bestuur, waarbij ook alle kinderen aanwezig waren maakte de voorzitster zelfs en plein public haar excuses voor eerder gemaakte fouten.

We hebben aangegeven dat we willen inzetten op goed onderwijs voor alle kinderen en de mogelijkheden van een studiefonds gaan onderzoeken.

Studiemogelijkheden:

Met de Engelse leraar is afgesproken dat hij gaat inventariseren wat de studiemogelijkheden van elk kind zijn, gezien zijn of haar capaciteiten en wensen.

In samenspraak met het bestuur van het Saraswatihome  wordt bekeken wat de kosten van een studie zijn en hoe Stichting Kinderen van de Wereld hier een bijdrage aan kan leveren. Hier ligt een taak voor onze toekomstige Nepalese bestuursafdeling.

Ten behoeve van de leerlingen hebben we een beamer aangeschaft, nu kunnen de kinderen gezamenlijk onderwijsprogramma's volgen in de grote zaal.

In onze ogen zijn de mogelijkheden om huiswerk te maken in het Saraswatihome verre van optimaal. In de slaapzalen is slechts een tafel waaraan gewerkt kan worden. Kinderen moeten op hun bed huiswerk maken, maar vaak moet een bed door twee kinderen gedeeld worden. Geen ideale situatie om huisewerk te maken dus.

Er is een studieruimte, maar die ligt vol rommel en er is geen verlichting.De bankjes die er staan zijn enkel geschikt voor jonge kinderen. Ze zijn bovendien in zeer slechte staat

Er was te weinig tijd om hier verandering in te brengen, maar tijdens ons volgende bezoek gaan we erop toezien dat deze ruimte geschikt wordt gemaakt voor alle kinderen om rustig te kunnen studeren.

Het voedselprogramma:

Sinds kort is de lokale overheid in Dharan meer op orde. Na 20 jaar is er eindelijk weer een burgemeester, die gelukkig ook oog heeft voor de noden van het weeshuis.

Het voedselprogramma voor het Saraswatihome is voor het komende jaar financieel rond.

We hebben een donatie gedaan zodat de kinderen op onze verjaardagen een maaltijd met vlees krijgen en hebben ook aangedrongen op het verstrekken van meer fruit.