Vastenactie St. Odulphus


Vastenactie St. Odulphus van Brabant ondersteunt het voedselprogramma van de Dipendraschool in Nepal.

U kunt een bijdrage hiervoor overmaken op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Landelijke Vastenactie

of direct naar IBAN: NL75 RABO 013 60 79 423 t.n.v. Stichting Kinderen van de Wereld.

Vergeet niet projectnummer 400592 te vermelden, alleen dan komt uw bijdrage terecht bij de kinderen.

Namens alle kinderen : Hartelijk dank voor uw hulp!