Saraswati home december 2011


Tijdens het bezoek aan het Saraswati home in oktober 2011 hebben Ton en Jacqueline Timmerman voor de kinderen eenĀ  picknick en een feest georganiseerd, waarbij zij ook spelmateriaal uitgedeeld hebben.

Verder hebben zij zich gebogen over het probleem waar dit weeshuis al lange tijd mee kampt: het Saraswati home staat op een berg, maar heeft een losstaand keukengebouw dat op enige afstand van het hoofdgebouw staat.

Tussen huis en keuken ligt een ravijn van vele meters diep. De keuken kan slechts bereikt worden door gebruik te maken van de openbare weg, die om het ravijn heen loopt.

Voor kinderen is deze situatie zeer gevaarlijk, niet alleen vanwege het verkeer dat hen passeert, maar ook omdat de weg onverlicht is. En in Nepal is het vaak al voor etenstijd donker!

Ton en Jacqueline onderzochten tijdens hun bezoek de mogelijkheid om een loopbrug over het ravijn te laten bouwen, waardoor een veilige oversteek van huis naar keuken gegarandeerd is. De brug kan verlicht worden door solarlampen.