Nepalreis 2018: Sabitha en haar moeder Urmilla


Er lijkt schot te komen in het citizenship, de identiteitspapieren van Sabitha.

De afgelopen tijd is haar vader, die lange tijd onvindbaar was, eindelijk opgespoord.  Hij woont tegenwoordig met zijn nieuwe vrouw in Dharan. Zowel de vader als de moeder moeten bij de politie de aanvraag voor het citizenship ondertekenen. Tot op heden heeft vader dit nog niet gedaan, omdat zijn tweede vrouw hem hiervan weerhoudt.

Het bestuur van het Saraswati home gaat met vader praten om hem te bewegen te ondertekenen en mocht dit lukken, zal de politie actie gaan ondernemen. De eventuele kosten zullen door onze stichting gedragen worden, want pas nadat Sabitha dit document in handen heeft, kan zij verder studeren of gaan werken.

Sabitha en Ton

Urmilla met Ashman

Urmilla woont met haar dochter in een bamboe huisje bovenop een berg in de jungle. Gedurende hevige regenbuien is er een flinke schade ontstaan waardoor moeder en dochter buiten moeten slapen. Onze stichting heeft een financiële bijdrage geleverd zodat het huisje weer opgeknapt kan worden. Verder hebben we weer toegezegd om voor een jaar de medicijnen die Sabitha nodig heeft, te betalen.