Family home september 2012


Voor Chadeni, die later uit het ziekenhuis ontslagen werd dan wij aannamen, hebben we een tijdelijke opvang gevonden. Zij heeft nu gelijkvloers een kamer met sanitaire voorziening. Verder hebben we iemand aangenomen die 24 uur per dag de zorg voor haar op zich neemt.

Eind van dit jaar gaan Ton en Jacqueline terug naar Dharan. Daar gaan zij, samen met onze locale contactpersoon Sudhir, op zoek naar een meer geschikte huisvesting voor Chadeni, maar tevens voor andere weeskinderen die als ze de leeftijd van 18 jaar hebben, niet langer in een weeshuis mogen verblijven. We willen hen de mogelijkheid bieden om onder onze begeleidig de overgang naar een zelfstandig bestaan gemakkelijker te maken.