Family home juli 2012


Stichting Kinderen van de Wereld wil een Family home gaan starten om weeskinderen op te kunnen vangen die vanwege hun leeftijd niet langer in een weeshuis mogen verblijven.

Op dit moment mogen jongeren van 18 jaar niet langer opgevangen worden in een weeshuis. Met dit Family home willen we voorkomen dat deze jongeren op straat belanden.

In dit huis willen we zowel gezonde als lichamelijk gehandicapte jongeren opnemen, die elkaar ondersteunen onder leiding van een home moeder.

 

We bieden deze kinderen Engelse les, beroepsonderwijs en begeleiding naar werk, zodat ze in staat zijn hun eigen toekomst op te bouwen.

De leerlingen zelf gaan ook een steentje bijdragen door huishoudelijke of verzorgende taken te verrichten. of door bij te dragen in de financiƫn van het huis Door de inkomsten van een bijbaantje kunnen zij ook een stukje bijdragen aan de financiƫn van het huis.

We zijn op zoek naar een geschikte locatie. Dit alles brengt uiteraard grote kosten met zich mee. Vandaar dat we op zoek zijn naar donoren die ons willen steunen. Voor Dharan is dit een uniek project, vandaar dat we ook medewerking en steun vragen aan het Saraswati weeshuis en aan de lokale bevolking.

 

We starten heel voorzichtig met de opvang van Mahendra, een gehandicapte jongen die lange tijd niet kon lopen maar die zich na een operatie en intensieve fysiotherapie hopelijk weer snel zelfstandig zal kunnen voortbewegen.

 

De tweede bewoonster is Chadeni. Zij heeft een dwarslaesie en kon dankzij een prachtige donatie van Joop Schats geopereerd worden en daarna nog 4 maanden lang revalideren. Zij heeft niet alleen ondersteuning, maar ook verzorging nodig die de home moeder haar 24 uur per dag gaat bieden.