Duhabi home oktober 2006


Bij de eerste reis die Jacqueline naar Nepal ondernam, maakte ze kennis met de kinderen uit het Duhabi weeshuis. Samen met Laurien, een andere vrijwilliger kwam ze twee keer per week om met de kinderen te spelen en te knutselen. Omdat er geen speelgoed voorhanden was hebben zij spelmaterialen gekocht of laten maken. Jip, de zoon van Laurien heeft via een project op de TU in Delft geld in gezameld, waarmee een speeltuin voor de kinderen gerealiseerd kon worden.