Aardbeving juni 2016


Het eerste huis in Melamchi wordt opgeleverd!

Ton is naar Nepal afgereisd om de stand van zaken in ogenschouw te nemen en de toekomstige bewoners welkom te heten. Initiator en toezichthouder van dit huizenproject is Damu Shresta, fysiotherapeut in het ziekenhuis en revalidatiecentrum voor gehandicapte kinderen in Banepa/Janagal.

Dit ziekenhuis ontving in 2011de World of Children award en in 2014 de  Stars Impact Award in Health uit handen van Bill Clinton. Dit was niet alleen een internationale erkenning voor de uitzonderlijk goede zorg, maar hierdoor konden hun werkzaamheden ook verder geïntensiveerd worden.

Na de aardbeving van 2015 moest de zorg deels voortgezet worden in tenten of in de open lucht, maar gelukkig is het ziekenhuis nu geheel herbouwd. Van groot belang is verder de mobiele kliniek van dit ziekenhuis, die door heel Nepal gehandicapte kinderen onderzoekt en zo nodig doorverwijst voor operatie en revalidatie. Ook in ons weeshuis voor gehandicapte kinderen in Dharan zijn kinderen door hen aan onderzoeken onderworpen.

Damu en zijn vrouw Sumi zijn zeer begaan met het lot van de lokale bevolking. Zij houden ons regelmatig op de hoogte van de vorderingen van dit project.