Over onze stichting


Stichting Kinderen van de Wereld

SWA-GA-TAM (Welkom)

Welkom op de website van Stichting Kinderen van de Wereld.
Op deze website kunt u informatie en achtergronden over onze projecten vinden.

Wat doen wij?

Stichting Kinderen van de Wereld zet zich in voor kinderen in ontwikkelingslanden, met name in Nepal, met als doel het verschaffen van onderdak en voeding en het geven van onderwijs. Gehandicapte kinderen trachten we een menswaardig bestaan te bieden. Hierbij ligt de nadruk op revalideren, rehabiliteren en scholing. Alle kinderen hebben immers recht op een toekomst waarin zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien!

Onze stichting is voornamelijk werkzaam in de regio Dharan, in het zuid-oosten van het land een gebied waar nog veel hulp nodig is.

Projecten

We steunen een school voor kinderen van de laagste kasten en een aantal weeshuizen waaronder een weeshuis voor gehandicapten in Dharan.

We treffen  voorzieningen op het gebied van veiligheid, zoals goede verlichting, waterzuivering en toegankelijkheid van de gebouwen. Verder zorgen we voor sanitaire voorzieningen, zodat alle kinderen in een hygiënische omgeving kunnen opgroeien. We dragen bij aan medische kosten en de eventuele nazorg.

Daarnaast ondersteunen we nog enkele kleinere projecten en hebben we na de grote aardbeving van 2015 in samenwerking met dhr. Damu Shresta een vijftal woningen gebouwd in Melamchi, een dorpje niet ver van het episch centrum.

Bij het uitvoeren van onze projecten staat duurzaamheid hoog in het vaandel.
Waar mogelijk trachten wij de plaatselijke bevolking te betrekken bij de uitvoering ervan. Projecten komen tot stand in samenwerking met lokale medewerkers en vaklieden.

Elk jaar worden de projecten door enkele van onze bestuursleden bezocht. Zij overleggen ter plaatse op welke wijze hulp geboden kan worden. Wij worden hierbij ondersteund door onze adviseurs dhr. Sudhir Tamrakar en dhr. Prakash Khadka. Deze laatste vertegenwoordigt tevens de NGO Jagritinepal waarmee wij een samenwerkingsverband zijn aangegaan.

De reiskosten worden elk jaar gesponsord door HTB accountants en adviseurs te Best, de verblijfskosten komen voor rekening van de bezoekende bestuursleden.
Alle gedoneerde en gesponsorde gelden komen dus geheel ten goede aan de projecten.

Meer informatie over ons werk vindt u in het menu.