Vorming van een bestuur in Nepal


Onze stichting is toe aan een bestuur in Nepal.
De opzet is dat het Nederlandse – en Nepalese bestuur in overleg plannen maken; het Nepalese bestuur ziet toe op de uitvoering hiervan, waarna gezamenlijke evaluatie volgt.
Het is met name de bedoeling dat dit bestuur zich bezig gaat houden met het verruimen van de studiemogelijkheden van de kinderen uit het Saraswati home. We hebben met de leraar Engels afgesproken dat hij gaat bekijken wat per kind de studiemogelijkheden zijn en wat de diverse studies kosten.

Het bestuur in Nepal zou uit 7 leden moeten bestaan, waarvan minimaal een vrouwelijk lid, aangezien meisjes niet alles met een man durven te bespreken.
De voorzitter stemt in principe niet mee, enkel bij een gelijk aantal stemmen.
Na twee jaar treedt steeds een bestuurslid af.
De statuten worden in het Engels aangeleverd.
Er zijn gesprekken gevoerd met dhr. Kathwal, dhr. Bimal, Shyam, Sushma, Sudhir en mevrouw Naina Khala We hopen tijdens ons bezoek in 2018 de zaak rond te krijgen.