Vastenactie Geloofsgemeenschap St. Odulphus en H. Antonius 2018


Wij zijn heel dankbaar dat de opbrengst van de bisschoppelijke vastenactie in samenwerking met de  geloofsgemeenschappen St. Odulphus en H. Antonius dit jaar ten goede kwamen van onze stichting.  Hierbij werd het prachtige bedrag € 7.000,- aan ons overgemaakt. Hiermee kunnen wij het komende jaar voor zorgen dat alle kinderen van de Dipendra school, die horen tot de laagste kaste , verzekerd zijn van twee gezonde maaltijden per dag.

Informatietafel in de Odulphuskerk

Pastoor Brouwers, aalmoezenier Jan van Lieverloo en de beide werkgroepen Vastenactie, van harte bedankt voor de grote inzet.

In Nepal versieren de mensen tijdens de feestdagen de ingang van hun huis met een mandala. Hiermee wijzen ze het geluk de weg naar binnen. We hopen met alle goede giften het geluk voor onze kinderen een beetje dichterbij te kunnen brengen.

Dhan- ya- bahd!

 Dank u wel!