Vastenactie Antonius in Beweging


Op 18 februari startte de traditionele vastenactie bij de Antonius in Beweging geloofsgemeenschap. Dit jaar staat die in het teken van onze stichting. Ton Timmerman onze voorzitter heeft tijdens de mis ons doel nader toegelicht. De opbrengst zal gebruikt worden voor het voedselprogramma van de Dipendra school in Nepal.

Elke week gedurende de vastentijd zal er voor de stichting een collectebus staan. We hopen op een grote opbrengst! Voor komende zondag bij de Gezinsviering is aan iedereen gevraagd om een bloem (of meerdere) mee te brengen. Daar zullen boeketjes van gemaakt worden en deze zullen worden bezorgd bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Offermandje met bloemen e.d uit Nepal.