Sabitha augustus 2021


Dhr. Prakash doet nog steeds hard zijn best om Sabitha, haar citizenschip te bezorgen. Zonder dit bewijs is het voor haar niet mogelijk om te studeren of te werken. Het komt er op neer dat ze voor de wet nog steeds niet bestaat.

Voor de moeder van Sabitha is het onmogelijk om het citizenship aan te vragen en vader, die samenwoont met een andere vrouw blijkt tot op heden onwillig om zijn dochter hierbij te steunen.

Dhr. Prakash probeert het gesprek tussen Sabitha, haar vader en haar stiefmoeder gaande te houden, en hen te bewegen om toch medewerking te verlenen.

Sabitha tijdens de voorbespreking met Prakash en zijn medewerker.

In gesprek voor het huis van vader

Zo moeten Sabitha en haar moeder wonen