Ramesh augustus 2021


Dhr. Prakash heeft ook Ramesh bezocht en gesproken met zijn pleegouders en met moeder.

Zijn pleegouders zien een grote verbetering in zijn gedrag.

Ramesh is echter nog steeds niet op gewicht en heeft ook nog problemen met zijn evenwicht  en motoriek. Dit alles is te wijten aan eerdere ondervoeding en het negeren van zijn handicap.  Zijn thuissituatie was verre van ideaal: stiefvader lag de hele dag op bed en moeder moest werken. Ramesh werd aan zijn lot overgelaten en tijdens de afwezigheid van moeder vastgebonden in de tuin.

Ramesh met zijn pleegouders thuis

Ramesh op de arm bij Prakash met pleegouders, medewerker en moeder