Nieuwsbrief april 2022


In Nepal is het voor een kind van een ongehuwde moeder niet gemakkelijk om een bewijs van burgerschap te verkrijgen, volgens de wet dient de vader dit namelijk aan te vragen.

Voor Sabitha, die enige tijd in het weeshuis heeft doorgebracht omdat haar moeder daar in de keuken werkte, komt daar nog de moeilijkheid bij dat vader alle medewerking weigert.

Zonder dit citizenship bestaat Sabitha wettelijk niet en kan ze niet studeren of een reguliere baan vinden. Vandaar dat we al vijf jaar geleden een juridische procedure gestart zijn om dit meisje te helpen. De laatste twee jaar heeft onze waarnemer Prakash deze taak van ons overgenomen en in maart van dit jaar zou dan eindelijk de uitspraak bij de Hoge Raad van Birathnagar volgen.

De rechtbank van Birathnagar

Wachten, wachten, wachten….. tot  de advocaat tijd voor je kan vrijmaken.

Maar bureaucratie blijft bureaucratie; ook nu bleek de rechter het toch weer te druk te hebben met andere zaken . Hij gaf aan met zijn uitspraak te willen wachten tot na de verkiezingen omdat hierna de wet kan veranderen of deze anders uitgelegd zou kunnen worden.

Voor Sabitha is dit de zoveelste teleurstelling. Inmiddels is ze 25 jaar en heeft  ze nog steeds geen uitzicht op een redelijke toekomst. Ze woont bij haar ziekelijke moeder en noodgedwongen voorziet ze nu in hun levensonderhoud door hout te zoeken in het oerwoud en zorg te dragen voor de bijenkasten en de varkentjes van haar moeder. We blijven haar steunen in de hoop dat het recht eens zal zegevieren...

Op 24 april j.l bood de OVS in Best ons een kraam aan op hun rommelmarkt. Het is fijn dat we door de opbrengst van deze markt in Nepal weer veel goeds kunnen bewerkstelligen en onze doelstellingen in een nieuwe omgeving onder de aandacht konden brengen.

U vindt ons niet op de mei markt in Wilhelminadorp in Best , maar we gaan onze stichting promoten tijdens de Pasar Malam op 23/24 september in het winkelcentrum Woensel in Eindhoven. We hopen u daar ook te zien!

Ton en Kim in onze kraam bij de OVS buurtvereniging