Nepalreis 2018: Het gehandicapten weeshuis


Samen met Vivian en Sarala hebben we weer een aantal bezoeken gebracht aan het weeshuis voor gehandicapten.

Het is fijn om te zien dat de condities waaronder de bewoners leven er steeds verder op vooruitgaan. Tegenwoordig zijn er  gelukkig ook een aantal inwoners van Dharan die een  financiële bijdrage verlenen.

Dankzij de inzet van een aantal Australische fysiotherapeuten die verbonden zijn aan het ziekenhuis in Dharan, gaat de lichamelijke conditie van de inwoners gestaag vooruit. Tot onze grote verrassing kon Santos, die al acht jaar in een rolstoel zit, nu op eigen benen staan en zelfs al kleine stukjes lopen!

Twee lachende kinderen die sinds kort weer zelfstandig kunnen staan en lopen

De voormalige slaapzaal is beschadigd geraakt door heftige regenval en overstromingen, waardoor ook de apen een vrije toegang kregen tot deze ruimte.  Er is besloten om een nieuw slaapgebouw neer te zetten. Zodra de kosten hiervan bekend zijn, gaat onze stichting een financiële bijdrage hieraan leveren.  Om de mensen toch een veilige slaapplek te geven, is de fysiotherapieruimte tijdelijk omgevormd tot slaapruimte. De fysiotherapie vindt nu plaats in de buitenlucht.

Tijdens ons bezoek hebben we wel al een waterzuiveringsinstallatie aangeschaft, zodat iedereen nu schoon drinkwater heeft.