Binita september 2021


Alhoewel Binita een gediplomeerd verpleegster is, was het voor haar in Nepal toch onmogelijk genoeg te verdienen om in haar eigen levensonderhoud te voorzien.

Ze heeft nu een arbeidscontract in een ziekenhuis in Abu Dhabi en hoopt genoeg te kunnen sparen om over een aantal jaren in Europa te kunnen gaan werken. Dat zouden we toejuichen, want een meisje dat zoveel inzet toont, kunnen we hier wel gebruiken!

Het afscheid van haar beste vriendin Sushma met wie ze in het weeshuis, maar ook daarna. lief en leed deelde

Binita stralend in haar nieuwe uniform. We zijn trots op de manier waarop ze enthousiast haar leven vormgeeft.