Evenementen en sponsoring juli 2013


Deze maand werden we blij verrast met een aantal flinke donaties:

Jim van de Zon werd 60 jaar en heeft zijn familie en vrienden gevraagd om in plaats van cadeautjes een donatie te geven voor Stichting Kinderen van de Wereld. De opbrengst heeft hij zelf aangevuld tot het prachtige bedrag van € 1000,–

Nog op de dezelfde dag dat het feest plaatsvond, stond het bedrag al op de rekening van onze stichting. Superbedankt Jim en Annemieke!

In het kasteel van Geldrop heeft onlangs een verkoop-expositie plaatsgevonden van tekeningen en etsen van de Helmondse kunstenaar Kees Vriends.Een deel van de opbrengst van de verkochte werken heeft hijgeschonken aan onze stichting. We zijn Kees dan ook zéér erkentelijk voor zijn donatie van het mooie bedrag van € 1500,–. Ook heeft hij toegezegd dat ook van zijn werken die in de toekomst verkocht gaan worden, een deel geschonken wordt aan onze stichting.

Fons Verhees, stagiair bij Stichting Welzijn Best-Oirschot, bezoekt op dit moment onze projecten in Dharan, waar hij met veel plezier aktiviteiten onderneemt met ‘onze’ kinderen. Samen met Sudhir, onze plaatselijke medewerker, gaat Fons voor ons de mogelijkheden bekijken om een tracking-project samen te stellen, waardoor in de toekomst belangstellenden een combinatie-reis kunnen maken van tracking in de Himalaya en het bezoeken van een of meerdere van onze projecten.

Sudhir en zijn vrouw Goma willen dit plan ondersteunen door verblijf, tracking en bezoek aan de diverse projecten te begeleiden. Later volgt hierover meer informatie.