Evenementen en sponsoring januari 2012


Van Stichting Handmelken in Best, waarvan de kringloopwinkel een onderdeel vormt hebben wij dit jaar een bedrag van € 5 400,– ontvangen. Wij zijn de stichting en haar vele vrijwilligers erg dankbaar, want dankzij deze gift zijn wij in staat om de kinderen van de Dipendraschool ook het komende jaar weer dagelijks een schoolmaaltijd te geven. Door toename van het aantal leerlingen zullen wij dit bedrag nog verder nog verder aanvullen tot de benodigde € 6500,–

De schoolmaaltijden voor deze kinderen werden tot nu toe bereid in de openlucht, maar dankzij donaties van vele sponsoren konden wij met een bedrag van € 2500,– bijdragen aan de bouw van een keuken voor de Dipendraschool.

Stichting Kinderen van de Wereld was op de sociale markt in Best vertegenwoordigd. Er bleek veel belangstelling te bestaan voor de projecten die wij ondersteunen.Met de verkoop van Nepalese artikelen en kaarten geschonken door Kees Vriends hebben wij een bedrag van ruim € 750,– op gehaald.

De tekenwedstrijd en de quiz over Nepal zijn gewonnen door Omar Damen en Tommie van Loosdrecht.In de Wereldwinkel in Best is de prijs die zij gewonnen hebben uitgereikt door Ton Timmerman.