Evenementen en sponsoring februari 2012


Op 13 januari j.l. is onze goede vriend Joop Schats overleden. Een man wiens leven in het teken stond van hulp bieden aan anderen. Deze overtuiging heeft hij zelfs tot na zijn dood voortgezet. Zijn laatste wens was dan ook geen bloemen tijdens zijn afscheid, viagra order maar in plaats daarvan een donatie voor onze stichting.

Een rots in de branding,

solide en vast.

Je trotseerde alle stormen en golven,

maar het was wel een zware last.

Door weer en wind gevormd en gesterkt,

fier overeind en toch beperkt.

Een rots in de branding,

dat was jij.

Niet alleen voor de mensen om je heen,

maar vooral voor mij

Dit prachtige gebaar heeft € 770,– opgebracht. Deze donatie stelt ons in staat om Chadeni, een gehandicapte jonge vrouw uit  het Rehabilition Home Dharan in het ziekenhuis van Pokhara te laten opereren.

Dit ziekenhuis bevindt zich op veertien uur reizen vanaf haar woonplaats. Door deze gift is het voor haar mogelijk om na de operatie nog vier maanden lang te rehabiliteren voor ze weer teruggaat naar haar woonplaats in Dharan.

Door onze Nepalese vrienden Sudhir en Goma worden wij wekelijks geïnformeerd over haar gezondheid en de behandelingen die zij ondergaat. Tijdens zijn bezoek aan Nepal eind maart, zal Ton Timmerman haar opzoeken en samen met haar bekijken hoe wij verder kunnen bijdragen aan haar genezingsproces.

 

De gehandicapte kinderen van het Rehabilitation home moesten onlangs noodgewongen verhuizen naar een kleiner onderkomen dat in zeer slechte staat verkeert. Het lokale ziekenhuis wil in het gebouw waarin het Rehabilitation home eerder huisde een geboortekliniek gaan openen.

Op dit moment wordt er een nieuw lokaal bestuur gevormd, dat gaat samenwerken met onze stichting. Na de officiële overdracht van dit onderkomen, willen we het geschikt gaan maken voor bewoning. Dit houdt in dat het niet alleen opgeknapt moet worden, maar ook dat er een keuken en sanitaire ruimte aangebouwd moeten worden. Er is al een ontwerp gemaakt. Financiële steun voor deze verbouwing is aangevraagd bij de Stichting Handmelken in Best. We zijn heel dankbaar dat steun hiervoor reeds is toegezegd.

Verder zijn er nog nieuwe initiatieven ontstaan om geld in te zamelen voor onze stichting. Het betreft:

Kunst uit de kas:

Dit is een initiatief van de heren Peter Verhagen en Johan van Moorsel. Beiden volgen al jaren tekenlessen bij Kees Vriends, een van onze bestuursleden. In de bloemenkas van Jansen kwekerijen in Nuenen is een tentoonstelling van schilderijen van beide kunstenaars te bewonderen. Een deel van de opbrengst van de verkoop van deze werken komt ten goede aan onze stichting. Tot 3 juni kunt u terecht in de bloemenkas van Jansen kwekerijen, Boord 14 in Nuenen.

Hub van Doorne prijs:

Bram van Brussel, winnaar van de Hub van Doorne prijs 2012 heeft de helft van het prijsbedrag, t.w. € 250,– geschonken aan onze stichting. Namens alle kinderen hartelijk dank Bram! Op 27 april a.s. Gaat Bram zijn project maatschappelijke betrokkenheid presenteren op het Hub van Doorne college, samen met alle winnaars van de afgelopen 10 jaar.

Schoolpresentatie:

Kjeld Duwel en Vivian Vasen zullen op hun school in Noordwijkerhout en Oosterhout in groep 8 een presentatie houden over het werk van onze stichting. Zij willen hiermee geld ophalen voor het Rehabilitation home in Dharan. Wat fantastisch dat jullie op deze jonge leeftijd al zo betrokken zijn!