Dipendraschool mei / juni 2021


De bouw van de Dipendra school is inmiddels voltooid.

Vanwege de lockdown heeft het even geduurd eer begonnen kon worden met de bouw van het hekwerk om de school. De lokale overheid heeft de materialen hiervoor geleverd en onze stichting betaalde de arbeiders. De bouwvakkers kwamen uit de omgeving van de school en hebben met veel plezier aan dit project meegewerkt.

De bouw van de omheining

De school met omgeving

De nieuwe officiële ingang van de school

Na de eerste lockdown hebben de lessen slechts gedeeltelijk  doorgang kunnen vinden. De kinderen van de laagste klassen hebben thuiswerk meegekregen en leerlingen van de hogere klassen konden met enige regelmaat lessen volgen en proefwerken maken op school.

Omdat ouders door de corona pandemie nog steeds niet kunnen werken, heeft  onze stichting opnieuw voedsel voor 641 mensen uitgedeeld, zodat de leerlingen en hun ouders weer ruim een maand gezond kunnen eten.

De voedseluitdeling is gecontroleerd verlopen en heeft vele mensen blij gemaakt.