Dipendra school bezoek 2017


Tijdens ons bezoek aan de Dipendra school werden we deze keer vergezeld door dhr. Catwall  evenals dhr. Puran, de manager.
Het was jammer dat er geen leerlingen aanwezig waren, maar we hebben met het hoofd van de school en enkele leerkrachten een constructief gesprek gevoerd.

Er zijn op dit moment 112 leerlingen, waarvan er 30 in de kindergarten thuishoren. Op dit moment verblijven deze kinderen in de nursery. Er is duidelijk behoefte aan een aparte ruimte voor de kleuters. De bedoeling is om in de nursery jonge broertjes en zusjes van leerlingen op te vangen, zodat deze kinderen door hun ouders niet ingezet hoeven te worden als oppas.
Tijdens de bezichtiging van de nursery bleken er geen materialen te zijn waar kinderen mee kunnen spelen. Er was enkel wat papier en een paar potloden voorhanden. Hoog tijd dus om te zorgen voor ontwikkelingsmaterialen en speelgoed.

De school bestaat momenteel uit 6 lokalen, waarvan er een in gebruik is als nursery. Iedereen is het er over eens dat we moeten streven naar de volle acht jaar onderwijs voor alle kinderen. Daarvoor moeten er drie lokalen bijgebouwd worden. Het zou mogelijk moeten zijn om twee lokalen te realiseren op de plek van de huidige eetruimte buiten. De keuken is zo groot, dat de leerlingen ook daar zouden kunnen eten. Aan de zijkant is verder nog ruimte om een derde lokaal te bouwen.

Wanneer deze lokalen gerealiseerd zijn kunnen we de leerlingen eindelijk de volle acht jaar onderwijs bieden. Hierna hebben zij voldoende basis om een vak te leren en zodoende enig toekomstperspectief te hebben. We willen niet dat ze uiteindelijk toch weer in de kinderarbeid  belanden.
Een school met acht klassen krijgt bovendien een toelage van de staat. Hierdoor krijgt de school meer financiële speelruimte en kan zij leerkrachten een beter salaris bieden.
Door deze toelage ontstaat tevens de mogelijkheid om hoger opgeleid personeel aan te trekken.We hebben aangegeven dat de bouw van deze lokalen voor ons grote prioriteit heeft.

De leerkrachten spraken ook over het  verstevigen van de muur om de speelplaats en zelfs over uitbreiding ervan. Het blijkt dat omwonenden soms over de muur klimmen en vernielingen aanrichten. Wij hebben geopperd dat in plaats van het versterken en uitbreiden van muren misschien beter geïnvesteerd kan worden in vriendschappelijke betrekkingen met de buren. In een aardbevingsgebied lijkt een gemetselde muur ons geen goed plan. De huidige muur vertoont zelfs hier en daar  reeds mankementen. We hebben duidelijk gemaakt dat Stichting Kinderen van de Wereld wil investeren in onderwijs, niet in deze muur.

De speelplaats lijkt voldoende groot voor het huidige aantal leerlingen. Als het gras onderhouden wordt en er wat meer loop- en speelruimte gecreëerd wordt, moet het lukken. De peuters en kleuters hebben bovendien al hun eigen speelplaats.

Het voedselprogramma is voor deze school van groot belang. De leerkrachten gaven aan dat ruim 60% van de leerlingen naar school komt vanwege de maaltijden die verstrekt worden. Om te voorkomen dat kinderen na de maaltijd meteen naar huis gaan, worden de poorten gesloten als alle kinderen binnen zijn.
Het verstrekken van voedsel moet doorgang vinden, onze stichting gaat dit voor het komende jaar weer sponsoren.

Het percentage kinderen dat met vuile kleding naar school komt is zo groot, dat de school er niet aan kan beginnen om vuile kleding te verwisselen voor schone.
De leerkrachten gaan wel voor kleine reparatieszorgen, zoals bijvoorbeeld  een  ontbrekende knoop aanzetten.

Inmiddels zijn de  leerlingen weer toe aan nieuwe schoolkleding. We gaan hierop toezien.